Geschiedenis van Keskenoate

Het is april 1979 als Jan Adriaans aan Peter van Gestel en Frans Timmers voorstelt om een toneelclub op te gaan richten. In Oostelbeers wordt er de week erop, op een zondagmiddag, een verenigingenpresentatie gehouden. Beerse verenigingen krijgen op een soort markt de gelegenheid om zich te presenteren en te manifesteren. Dit lijkt het trio wel een mooie gelegenheid om de belangstelling voor een toneelvereniging in het dorp eens te polsen. De marktkraam is bij de organisatie zo geregeld en Jan schrijft zijn eerste wervende oproep.

"Wie doet ermee? Als je zin hebt om samen met anderen iets op toneelgebied te gaan doen vul je naam dan in op de intekenlijst. Vermeld er a.u.b bij waar je voorkeur naar uitgaat. In principe is alles mogelijk. Toneel, dans, cabaret, etc.., je zegt het maar!"

Tijd om de marktkraam te bemannen had het trio echter niet, want buiten toneelspelen, was voetballen ook hun gezamenlijke passie. Eerst moest het derde elftal van De Biest bestreden worden alvorens zij hun schriftelijke oproep in de marktkraam mondeling konden ondersteunen. Toen ze na de wedstrijd, fris gewassen en met een haastig slokje op, terug kwamen bij de marktkraam was de toneelvereniging eigenlijk al geboren. Zo'n 25 belangstellenden hadden zich al opgegeven. Theo van Gerven, die als eerste zijn naam had bijgeschreven, had in afwachting van de komst van de initiatiefnemers de kraam meteen maar bemand en met veel enthousiasme de oproep onder de aandacht van het marktvolk gebracht.

Keskenoate was geboren!

Dat wil zeggen de toneelvereniging, want over de naam, de statuten, het huishoudelijk reglement etc.. zouden nog veel uurtjes vergaderd worden. Na een ingewikkelde stemprocedure mochten de leden uiteindelijk kiezen tussen twee namen. "Tjokvol" een idee van Bart van Hoof en "Keskenoate" ingebracht door Frans Timmers. Keskenoate werd het.

Keskenoate, een verbasterde vorm van het Franse woord "gasconade". Ten tijde van de Franse overheersing, stuurde Napoleon een regiment soldaten afkomstig uit Gascogne naar onze contreien om daar de orde te handhaven. Of ze daar in slaagden is niet bekend, maar wel dat ze een hoop ophef konden maken om niets. Deze typische eigenschap werd 'gasconade' genoemd en later in het Brabantse dialect verbasterd tot 'keskenoate'.

Vergunning 14 mei 1979Ge moet nie zo veul keskenoate moaken" of "Och ge wel mee oew keskenoate die ge veil het" zijn ouderwetse zinnen die in de eerste helft van de vorige eeuw veel gebruikt werden om aan te geven dat de persoon in kwestie toch wel heel veel herrie maakte om/over iets heel kleins.

'Herrie maken om niks', dat sprak de leden van de nieuwe toneelvereniging wel aan en dus kozen ze bijna unaniem voor: Toneelvereniging Keskenoate.

Op 14 mei 1979 toog het kersverse bestuur naar kandidaat-notaris Meester Gerardus, Antonius, Maria de Koning in Vessem om daar het bestaan van Toneelvereniging Keskenoate voor onbepaalde tijd vast te leggen.

Data: 

maandag, 14 mei, 1979